Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden Korallen

Skapad 2020-01-31 13:49 i Moraby förskola Säter
Förskola
Vi ska skapa sammanhang för barnen under deras tid på förskolan, även bygga förtroende och trygghet inför övergångar av olika slag.

Innehåll

Syfte

Att barnen ska få en kontinuitet och känna sig trygga med alla barn och vuxna på Moraby förskola.

Det ska vara en likvärdig förskola

Genomförande

 • Vi har liknande rutiner på alla avdelningar hur en dag ser ut
 • Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger
 • Lära känna alla barn.
 • Unikum 
 • vi har gemensamma sångstunder och bamsegympa tillsammans
 • icdp - vägledande samspel
 • vi är tillsammans ute på gården där vi lär känna fler barn och pedagoger på andra avdelningar
 • vi förbereder dem för nästa steg vad de behöver kunna
 • vi gör övergångarna så smidigt som möjligt
 • arbetar för en trygg och lärorik miljö på förskolan
 • barnen får även komma över till andra avdelningar för att träffa andra barn och pedagoger när det passar. Upptäcka nya leksaker och att miljön på hela förskolan känns trygg.

Vi kommer dokumentera kontinuerligt genom Unikum. Dokumentationen kommer ske genom text, foto och video.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: