Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rumänska Vt.20, v.5-13

Skapad 2020-01-31 13:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Läsa och skriva om Rumäniens historia, samhällsliv och kunna göra jämförelser med svenska systemet.

Innehåll

 

Konkretiserade mål för elever

 • läsa skönlitteratur, fakta texter och återberätta muntligt och skriftligt (digitalt presentation).
 • tema från historiska och geografiska området (Rumänien-Sverige)
 • översättning av texter från rumänska till svenska och vice versa.
 • diskussioner av aktuella frågor.

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker.
 • Samtala i grupper och sammanfatta olika typer av texter.
 • Vi kommer att skriva gemensamma texter och individuellt.
 • Vi kommer att arbeta med grammatik.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Eleven kan redovisa muntligt och skriftligt.
 •  Eleven kan skriva eget berättelse, novell med begripligt innehåll, med god språk.
 • Reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: