Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Svenska medier

Skapad 2020-01-31 14:13 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med svenska medier och att läsa och skriva nyhetsartiklar. Vi använder Lunis och Språkvägen.

Innehåll

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: Svenska medier

Vad?

Vi kommer att studera medier i Sverige. Vi använder Lunis, Språkvägen och andra texter. 

Vi kommer att träna verb i passiv form och preteritum. Vi kommer att arbeta med partikelverb.  

Vi kommer att träna att läsa nyhetsartiklar och annonser och se vad som är typiskt för dessa texttyper.

Vi kommer att läsa och lyssna på nyhetssändningar och sammanfatta innehållet. Vi kommer att skriva en nyhetsartikel. 

Varför?

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva. 

Hur?

Vi lyssnar på nyheter och samhällsinformation.

Vi läser och skriver nyhetsartiklar. 

Vi talar och samtalar om ämnet och övar på uttal.

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik.

Vi varierar arbetssätt och med vem/vilka vi arbetar. 

Du kommer med förslag och önskemål på saker som du vill göra eller lära dig mer om. 

Bedömning 

Du kommer att göra prov i läs- och hörförståelse och du får skriva en text i klassrummet.

Din muntliga förmåga bedöms under lektionstid.

Du kommer att skriva ett kapitelprov efter arbetsområdets slut. 

Uppgifter

  • Träna ordförråd

Matriser

SFI
Kunskapskrav kurs D Sfi

Kunskapskrav kurs D Sfi - Hörförståelse - Läsförståelse - Muntlig interaktion - Muntlig produktion - Skriftlig färdighet

E
C
A
Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Läsförståelse
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för enkla resonemang om informationen.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för utvecklade resonemang om informationen.
Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för välutvecklade resonemang om informationen.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Muntlig interaktion
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som löser problem i interaktionen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som löser problem i interaktionen.
Muntlig produktion
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation.
Eleven uttrycker sig med relativt gott flyt och sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation.
Eleven uttrycker sig med gott flyt och väl sammanhängande samt visar god språklig variation.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Skriftlig färdighet
Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skriver med relativt gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skriver med gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Eleven för och sammanställer på ett fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Eleven för och sammanställer på ett väl fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för skrivande.
Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för skrivande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: