Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration, Vt 2020, vecka 10-12

Skapad 2020-01-31 16:29 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Vi lär oss vad deklarationen om mänskliga rättigheter är och vad det står i vissa delar av Barnkonventionen. Vi lär oss om hur livet kan se ut för barn i olika delar av världen och vad det kan bero på samt hur levnadsvillkoren kan förbättras. Vi samtalar även om olika anledningar till migration.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi tittar på olika ledvnadsförhållanden runtom i världen. Vi diskuterar olika anledningar till att människor flyttar.

Innehåll

Mål

 Under arbetsområdet får du möjligheten att utöka:

- din förståelse för att barn i olika delar av världen har olika livsvillkor och vad det kan bero på.

- din förmåga att komma med enklare förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra livet för barn som har det svårt.

- dina kunskaper runt migration och några anledningar till vad migration kan bero på.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer som handlar om barns levnadssituation i olika länder.

Vi kommer att använda bildspel som underlag för diskussioner runt migration.

Vi kommer att arbeta med kreativt grupparbete där ni tillsammans får presentera vad migration innebär.

Bedömning

Vi kommer att bedöma i vilken omfattning du:

- kan redogöra muntligt för några olika orsaker till migration samt vad orden migration, immigration och emigration betyder.

- är med i diskussioner, ställer frågor och framför egna åsikter när det gäller livsvillkoren för barn i olika delar av världen samt vad man kan göra för att förbättra livsvillkoren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: