👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Bok

Skapad 2020-01-31 16:53 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Grundskola 1 – 9 Matematik
I denna kurs ingår följande centrala innehåll: - Tal och Bråk - Geometri - Algebra - Samband och förändring - Sannolikhet och statistik

Innehåll

Centralt innehåll och betyg

Betygskriterierna är kopplade till det centrala innehållet.
Läs om dessa på Skolverkets hemsida

 

Etappläsning

Kursen sträcker sig över flera årskurser. och bygger på  etappläsning.

Etappläsningen sker i 5 grupper för grundskolenivå och 1 grupp för gymnasiets Ma 1a. 

Etappläsningen ger bland annat möjlighet till flexibilitet för eleverna som då kan växla mellan olika nivåer efter sina förmågor.

Årskurs

(1 - 3)

 4 - 6

 7-9

 7-9

 7-9

 8-9

1 Gy

Böcker anpassade efter nivå

Bryggan

Bas

(IMS)

Bas

Matte Direkt

Tränings 7:1 - 9:2

+Bryggan Orange

(IMA)

Bryggan
(IMS)

 

Grund

Matte Direkt

Tränings 7:1 - 9:2

+Bryggan Orange(IMS)

Bok

Matte Direkt

8 och 9
 (IMS)

MA 1a

gymnasiet

 

För gruppen Åk 1 kurs Ma 1 a hänvisas till det centrala innehållet som gäller för gymnasiet: Läs om dessa på Skolverkets hemsida gällande gymnasiet.

 

Prov och betygsättning

För kursen ingår delprov som antingen gäller för ett eller flera kapitel.

Efter prov så utvärderas elevens resultat, som visar på vilken nivå eleven befinner sig. Då finns det en möjlighet för eleven att gå till en högre nivå för kommande etapp.

Att klara  delprov på ett tillfredsställande sätt leder oftast till ett godkänt betyg, men det är ingen garanti för att kursbetyget kommer att vara minst E.

Detta för att kursbetyget vilar mycket på helheten i elevens kunnande.

Denna helhet prövas i nationella- eller bedömningsstödsprov i slutet på kursen.

Uppgifter

  • Bok