👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi

Skapad 2020-01-31 18:25 i Domnarvets skola Borlänge
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska innehållsdeklarationen som finns på förpackningen, ett annat är att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi. Du kommer även att få lära dig om naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människors livsvillkor.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar (följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod)
 • formulera egna frågeställningar och planeringar
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Konkretisering av mål

Du kommer att arbeta med att:

 • undersöka egenskaper hos åtta olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva hypoteser
 • planera undersökningar
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter samt vilken vad olika naturvetenskapliga upptäckter har betydelse för människors livsvillkor.

 

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • med att ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • i par eller mindre grupp praktiskt (förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen)
 • enskilt (göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion)
 • med att läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna. 

 

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur du genomför uppdragen efter en given planering
 • hur du tar till dig och använder begrepp och sammanhang som är kopplat till detta arbetsområde
 • hur du hanterar kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • hur du samlar på dig kunskap om kemiska ämnen genom att göra förutsägelser, observationer, beskrivningar och hur du dokumenterar resultaten av olika tester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Matens kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av stärkelse, socker, fett och protein
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med lite hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt. Jag kan planera en egen undersökning.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
 • Ke  A 6
 • Bi  A 6
Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
Kemiska föreningar
Ger exempel på kemiska föreningar som finns i mat (stärkelse, socker, fett, protein, vitaminer och mineraler)
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan ge exempel på några kemiska föreningar och kan berätta om vad några av dem har för funktion i kroppen.
Jag kan ge exempel på flera kemiska föreningar och kan berätta om vad de har för funktion i kroppen.
Jag kan ge exempel på många kemiska föreningar och kan berätta utförligt om vad de har för funktion i kroppen.
Samtala och diskutera
Samtalar och diskuterar om mat, hälsa och hållbar utveckling
 • Ke  A 6
 • Bi  A 6
Jag är med i samtal om mat, hälsa och hållbar utveckling.
Jag ställer egna frågor och samtalar om andras frågor om mat, hälsa och hållbar utveckling.
Jag samtalar om mat, hälsa och hållbar utveckling på att sätt så att alla i samtalet lär sig mer.