Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och väder

Skapad 2020-02-01 13:44 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska vi arbeta med jordens olika klimat- och vegetationszoner. Vi kommer att titta på orsaker till att det ser ut som det gör, varför människor bor där de bor och hur dessa påverkar varandra. Vi kommer att arbete med klimatförändringar, vilka orsaker och konsekvenser till att de uppkommit och vilka lösningar det finns. Varför är det torrt i öknen? Varför regnar det i regnskogen? Blir klimatet verkligen varmare? Vad är det för skillnad på klimat och väder? Det är några frågor vi kommer att diskutera.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Dina kunskaper om hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar våra livsmiljöer.
 • Din förmåga att analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Din förmåga att kommunicera och formulera dig i skrift.
 • Din förmåga att anpassa din text efter syfte, mottagare och sammanhang (argumenterande text).
 • Din förmåga att följa språkliga normer.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om klimatförändringar.
 • Dina kunskaper om orsaker och konsekvenser av klimatförändringar.
 • Dina kunskaper om jordens klimatzoner och vilket klimat som är typiskt för de olika zonerna.
 • Dina kunskaper om jordens vegetationszoner och vilken växtlighet som är typiskt för de olika zonerna.
 • Din förmåga att skriva en argumenterande text.
 • Din förmåga att följa språkliga normer.

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov
 • Genom att du skriver ett brev till USA:s president Donald Trump.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar.
 • Film, studi.
 • Faktainhämtning från Digilär.
 • Kahhot.
 • Before the Flood.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: