Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2020-02-01 16:12 i Andersbergsskolan Halmstad
Vatten.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Enkla lösningar och blandningar. Flyta och sjunka i vatten.

Innehåll

Syfte/Förmågor


Syftet är att träna resonemangsförmågan, förmågan att söka och värdera information samt att genomföra experiment.

 

 

Arbetssätt

* genomgångar
* filmer
* diskussioner
* experiment 

Vi kommer att arbeta med;
Vattenexperiment, avdunstning/kokning, kretsloppet, hypoteser, lösningar och blandningar, flyter och sjunker.

 

Dokumentation/Bedömning

Du ska känna till:

*  vattnets olika former samt göra enkla undersökningar som handlar om vatten.

 

Vi kommer att dokumentera arbetet genom elevens:
* bilder
* texter
* rapporter
* muntliga redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: