👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ir al restaurante

Skapad 2020-02-02 11:37 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Genom att skriva egna dialoger som kan vara användbara för specifika situationer i ett spansktalande land kommer vi att arbeta fram en parlör samt muntligt framföra dessa dialoger.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nu ska vi gå på restaurang! Genom att skriva egna dialoger som kan vara användbara när vi går på restaurang i ett spansktalande land lär vi oss att beställa.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du ska träna på att organiserar ditt språk samt att utnyttja ditt ordförråd för att framföra ett budskap i en specifik situation. Du ska formulera dig för att bilda ett sammanhängande språk t.ex. användande av bindeord.

Du har möjlighet att lära dig nya ord och uttryck genom att leta i ordböcker, använda mallen och genom att leta lämpliga fraser i liknande sammanhang.

Genom att sätta dig in i sammanhanget och tolka situationen för dialogen ska du arbeta med tilltalsord och uttryck som anpassas till den person du kommunicerar med och till syftet med kommunikationen.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din muntliga och skriftliga förmåga att kommunicera.

Ditt användande av språkliga strategier.

Din förmåga att anpassa till syfte, mottagare och sammanhang.

(I bedömningen ingår även ditt val av material och med vilken relevans det har använts i den egna produktionen. I den mån det är möjligt.)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Hur man skriver dialoger

Titta på befintliga dialoger

Ordkunskap

Fasta uttryck

 

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk, Ir al restaurante.

E
C
A
Välja och använda material
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
.
Området har innehållit kunskapskravet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Området har innehållit kunskapskravet
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Området har innehållit kunskapskravet
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Området har innehållit kunskapskravet
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.