Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i engelska åk 7 Grammar and News Week 8 - 16

Skapad 2020-02-02 14:17 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Den här perioden kommer du arbeta med grammatik och nyheter.

Innehåll

Planering i engelska åk 7

Grammar and News

Week 8 - 16

 

  Den här perioden kommer du arbeta med grammatik och nyheter.

I grammatiken jobbar vi med verben i alla olika tidsformer, meningsbyggnad, skillnaden mellan a/an samt hur man bildar genitiv i engelskan. På lektionerna får du träna på grammatiken på olika sätt och i läxa har du hjälp av träningsstenciler med facit. Du kommer också får göra ett testprov så du förstår hur provet är upplagt.

Vi kommer också lyssna på nyheter och berättelser från olika delar av den engelskspråkiga världen. Det är för att du ska träna din hörförståelse på engelska, men också för att du ska ha möjlighet att diskutera olika nyheter på engelska.

Sedan får du en eller flera frågor som du ska diskutera i par. Du förbereder dig på diskussionen genom att fundera på dina åsikter och tänka ut argument och exempel som styrker dem. Du ska också fundera ut några frågor som gör att du får veta vad den andra tycker om en fråga.

Som deltagare i pardiskussioner ska du både tänka på att bidra själv, men också på att få med den andra i diskussionen, så du lyssnat på vad personen har att säga.

I slutet av perioden kommer du göra ett prov.

                                                                           Lycka till!

                                                                           Elisabeth

                                                        elisabeth.sundstrom@edu.stockholm.se

                                                                          

Uppgifter

Arbeta med verbens tempusformer.

Lyssna på och diskutera nyheter från olika delar av världen.

 

Material

Stenciler med grammatikövningar. Dessa finns ej digitalt av upphovsrättsliga skäl.

I planeringen för engelska på Skolplattformen finns länkar till platser där du kan träna verbens tempus online. Du hittar också samma länkar längst bak i det här häftet.

 

Grammatik, verbens tempus (tidsformer):

Presens (Present Simple) play(s) – played - played

Futurum (Future) will play, I am (I'm) going to play

Regelbunden imperfekt (Past Simple) play – played – played

Oregelbunden imperfekt (Past Simple) write – wrote - written

Regelbunden perfekt (Present Perfect) play – played – (have/has) played

Oregelbunden perfekt (Present Perfect) write – wrote – (have/has) written

Regelbunden pluskvamperfekt (Past Perfect) play – played – (had) played

Oregelbunden pluskvamperfekt (Past Perfect) write – wrote – (had) written

 Prov

Torsdag 4 maj är det prov i engelska.

Det här ingår i provet:

Meningar med verb i olika tempus, en lucktext, översättning av meningar från svenska till engelska, läsförståelse. Ord från höstens uppgifter och från nyhetsarbetet kommer finnas med i meningar och texter.

 

Bedömning

Dina förberedelser inför diskussioner

Ditt deltagande i diskussioner

Din muntliga aktivitet på lektionerna

De kunskaper du visar om verbens tempus (tidsformer)

Hur du formulerar dig i skrift

Hur avancerat ditt ordförråd är

Dina resultat på provet

 

Läxor

Vecka

Läxa

8

Meningsbyggnad i engelska

9

LOV – ingen läxa

10

blandade verb i presens, do/does, don't/ doesn't

12

verb i futurum, skillnaden mellan a/an

13

verb i imperfekt, jakande, nekande och frågande form, did/ didn't

14

verb i perfekt och pluskvamperfekt. Genitiv (ägandeform) i engelskan

15

LOV

16

Repetition och prov

17

Extra tid

18

Förbereda er Talk show (se separat planering)

19

Förbereda er Talk show

20

Förbereda er Talk show

21

Presentera er Talk show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Checklista

Du har övat på verb i presens och gjort övningsstencilerna.

 Du har övat på verb i futurum och gjort övningsstencilerna.

 Du har övat på regelbundna verb i imperfekt och gjort övningsstencilen.

 Du har övat på oregelbundna verb i imperfekt och gjort övningsstencilen.

 Du har övat på verb i perfekt och gjort övningsstencilen.

 Du har övat på verb i pluskvamperfekt och gjort övningsstencilen.

 Du har gjort de flesta läxförhören.

 Du har lyssnat på de flesta Newsreel-programmen och visat att du förstått innehållet.

 Du har deltagit aktivt i gruppdiskussionerna genom att komma med egna åsikter.

 Du har lyssnat på de andra och ställt frågor i gruppdiskussionerna.

 Du har talat engelska på lektionerna.

 Du har gjort provet.

 Bedömning

Uppgifter där betyget varierar mellan F - A:

Uppgift

F

E

C

A

Tala engelska på lektionerna

Jag säger några få ord på engelska.

Jag säger en del korta meningar på engelska.

Ofta och gärna långa meningar där jag förklarar och motiverar det jag säger

Jag talar nästan alltid engelska på lektionerna, även med kamrater. Jag bemödar mig om att uttrycka mig så tydligt, varierat och korrekt som möjligt.

 

Provet i engelska

Meningar med verb i olika tempus

Lucktext Översättning av meningar från svenska till engelska

Läsförståelse

 

Nej / Jag har gjort provet men behöver träna mera för att nå målen.

Jag har gjort provet och klarat de grundläggande målen.

Jag har gjort provet, klarat de grundläggande målen och många av de övriga målen.

Jag har gjort provet, klarat de grundläggande målen och samtliga övriga mål med något undantag.

Lyssna på nyheter och delta i gruppdiskussioner kring nyheter.

 

Nej

Jag har deltagit  i diskussionerna och bidrar med egna tankar på engelska och ställer frågor till kamraterna.

 

 

 

Uppgifter du ska ha gjort (t ex läxförhör), där du bara kan bli godkänd eller ej godkänd.

Uppgift: Oregelbundna verb

 

Shut-sleep

 

Smell - stand

 

Tear - understand

 

Wake - write

 

Uppgifter i grammatik

 

Meningsbyggnad i engelska

 

Presens

 

Presens, nekande och frågande

 

Presens, blandade

 

Futurum

 

Regelbunden imperfekt

 

Oregelbunden imperfekt

 

Perfekt

 

Pluskvamperfekt

 

Do/does, don't/doesn't,  did/didn't

 

Skillnaden mellan a/an

 

Genitiv I engelskan

 

 

 

Liten grammatikhjälp

http://www.webbmagistern.se/oregelbverb_1.html

http://www.webbmagistern.se/oregelbverb_2.html

 Här kan du träna på presens:

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-16.html

 Futurum:

http://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-1.html

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/410/grammar/410-expressing-the-future1.htm

 Imperfekt av verbet be:

http://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-1.html

 Några oregelbundna verb i imperfekt:

http://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

 Här kan du träna på perfekt:

http://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html

http://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html

 Här kan du träna på skillnaden mellan imperfekt och perfekt:

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/ppvpast1.htm

 Här kan du träna  pluskvamperfekt (past perfect):

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/pastpf1.htm

 

Du har också träningsstenciler med verbens olika tempus (tidsformer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering i engelska åk 7 Grammar and News Week 8 - 16

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: