👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2020-02-02 14:42 i Djupedalskolan Härryda
Vi kommer att lära oss mer om hur det ser ut i olika delar av Sverige.
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att lära oss mer om hur det ser ut i olika delar av Norden och varför det ser olika ut. Vi fortsätter att arbeta med kartor samt titta närmare på jordens uppbyggnad.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att få träna dig på de fyra stora områdena som finns i ämnet geografi. 

 1. Namngeografi  (Namn och läge på länder, städer, sjöar, älvar, vulkaner och berg) och kartkunskap
 2. Nordens naturområden och naturresurser
 3. Hur naturens egna krafter och människor formar och förändrar naturen
 4. Hållbar utveckling

Vi kommer att arbeta på olika sätt och se många filmer. 

Det här ska du lära dig

 • Olika typer av kartor
 • Olika kartprojektioner

 • Jordskorpans uppbyggnad och hur jordskorpan rör sig
 • Vulkaner och vulkanutbrott

 • Nordens olika naturområden
 • Vilka naturresurser (naturtillgångar) som finns i Norden och hur vi människor använder dem
 • Hur vi använder naturens resurser på ett klokt sätt
 • Hur naturens krafter och vi människor förändrar naturens landskap. Hur det påverkar människor och djur.
 • Vilka spår inlandsisen har lämnat efter sig i naturen.
 • De nordiska ländernas befolkningstäthet och varför människor bor där de bor i landet.
 • Namn och läge på länder, städer, berg, hav, sjöar och vulkaner i Norden.

 • nedanstående begrepp

 

Här nedan ser du ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Begrepp till de fyra första punkterna ovan

geograf,   gradnät,   längdgrad (longitud),  breddgrad (latitud),  ekvatorn,  nollmeridianen,  kartprojektion,  tematisk karta,  topografisk karta, GPS,  GIS

solsystem,  jordskorpa,  mantel,  kärna,  Pangea,  bergskedja,  vulkan,  jordskalv,   tsunami,  erosion,  vittring,  jordskred  

          

 

Du kommer att få visa vad du kan genom,

 • skriftliga och muntliga frågor.

 • de texter du skriver 

 • de samtal du för med kamrater

 • genom att vara aktiv på lektionerna

Matriser

Ge
Geografi - Norden

Du har viss kunskap men behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper.
Du har nått godtagbara kunskaper.
Du har nått mer än godtagbara kunskaper.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av olika kartor och andra geografiska källor. Du har förmåga att bedöma källornas användbarhet.
Du har kunskap hur jordytan på olika sätt kan formas och förändras både av människan och av jordens egna processer. Du kan förklara vilka konsekvenser förändringarna får för människor och djur.
Du har kunskaper om Nordens kultur- och naturlandskap samt naturresurser. Du visar det genom att beskriva sambandet mellan dem och hur befolkningen är fördelad.
Du har kunskaper om frågor som rör hållbar utveckling. Du kan förklara hur olika val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Du kan förklara olika geografiska begrepp och du kan använda dem när du samtalar och skriver.
Du har kunskap om Nordens namngeografi och visar det genom att med säkerhet beskriva lägen på och storleken på olika geografiska objekt.