👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt- återberättande text

Skapad 2020-02-02 14:50 i Djupedalskolan Härryda
Senaste nytt- återberättande texter- zick Zack
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet ska du fortsätta att träna dig på att skriva återberättande text samt lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd. I en tidningsartikel skriver en journalist om en händelse som kan vara av intresse för tidningens läsare. En tidningsartikel är därför en återberättande text. I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen "tidningsartikel"

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Undervisning ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Det här ska du få lära dig:

 • förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan.
 • hur en tidningsartikel är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras
 • språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum (dåtid), beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och åsikt. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och samtala om olika nyhetsartiklar, i skolan och vid något tillfälle hemma.
 • gemensamt arbete med nyhetsartiklar för att träna på att känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur. 
 • analysera och jämföra tidningsartiklar
 • titta på och arbeta med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som t.ex. slagfärdiga rubriker, sammanfattade ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.
 • språkutvecklande par- och grupparbeten, kring t.ex. allitteration homonymer, rim och ordspråk.
 • skriva tidningsartikel i par.
 • enskilt planera för och skriva en egen tidningsartikel

Centralt innehåll:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer

Kunskapskrav:

 • Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt och förståelse.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

Så här kan du visa din kunskap:

 • delta aktivt i samtal kring tidningsartiklar
 • delta aktivt i par- och grupparbeten
 • dela med dig av nyhetsartiklar du läst
 • skriva en egen påhittad nyhetsartikel
 • använda de språkliga drag som är typiska för återberättande texter och nyhetsartiklar
 • berätta om syftet med en återberättande text
 • visa förståelse för ord och begrepp i samtal och skrift

 

 

Här nedan kan du se ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området.

rubrik      ingress      brödtext    bild och bildtext      layout  löpsedel     journalist       fotograf

allitteration    homonymer   homografer   rim   ordspråk och talesätt     pronomen   sambandsord för tid

direkt tal    indirekt tal    fakta   åsikt   partisk   opartisk

 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Senaste nytt- återberättande texter

Du visar viss kunskap men behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper.
Du visar godtagbara kunskaper
Du visar mer en godtagbara kunskaper
Kan skapa en rubrik utifrån någon/några av de språkstrukturer vi har arbetat med.
Kan skriva en ingress. (en kort sammanfattning av artikel som ska väcka intresset hos läsaren. Vem, var, när och vad bör finnas med.)
Kan skriva en brödtext i artikeln med en röd tråd.
Kan skriva med direkt tal och/eller indirekt tal.
Kan använda sig utav några typiska språkdrag till en artikel. (ex verb i preteritum, sambandsord, namn och pronomen).
Kan läsa och förstå sakprosa.
Kan samtala om bekanta ämnen.