👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2020-02-02 15:18 i Djupedalskolan Härryda
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig att läsa av och ange tid, avläsa diagram och tabeller.

Du ska även lära dig att räkna ut olika lägesmått.

Innehåll

Syfte med undervisningen

I arbetsområdet kommer du att få träna dig på att:

 • läsa av och ange tid
 • se samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beräkna lägesmått samt lära dig hur de kan användas i statistiska undersökningar
 • förklara och resonera kring ord begrepp i kapitlet.
Så här kommer vi att arbeta
Vi kommer att:
 • ha gemensamma genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga ord och begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans, i lärpar, hemgrupp, halv- och helklass
 • se på filmer
 • genomföra praktiska övningar med hjälp av spel, analogt och digitalt
 • arbeta analogt ( i matematikboken, arbetsblad ) och digitalt ( t.ex. på elevspel.se och på Bingel)

Det här ska du lära dig
När du har arbetat klart med ska du:

 • kunna läsa av klockan och kunna ange tid både analogt och digitalt

 • kunna räkna ut tidsskillnader.

 • känna till hur sambanden för olika enheter för tid hör ihop.                T.ex att 1 år=12 månader=365 dygn, 1h=60 min=60s.

 • kunna avläsa tabeller och diagram.

 • kunna skapa egna tabeller och diagram

 • känna till och kunna räkna ut olika lägesmått (medelvärde, typvärde och median) och när man använder de olika.

 

Ord och begrepp som du behöver förstå, känna till och använda under arbetsområdet.

Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde och median. 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt muntligt i samtal och under gemensamma genomgångar
 • tydligt redovisa dina uträkningar skriftligt och muntligt
 • självständigt kunna redovisa kunskaper 
 • vara delaktig i par- och grupparbeten

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid genomgångar och när du löser uppgifter tillsammans med kompisar. Jag tittar även på om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag samlar in räknehäften/böcker för att se om du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid, tabeller och diagram

Du har viss kunskap men behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har visat godtagbara kunskaper
Du har visat mer än godtagbara kunskaper
Exempel
Problemlösning
Lösa problem. Använda rätt strategier och metoder. Kunna beskriva tillvägagångssättet.
En teatergrupp hade 20 medlemmar. Medelåldern var 11 år. När tvillingarna Sissi och Helena slutade så sjönk medelåldern till 10 år. Hur gamla var tvillingarna?
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör avsnittet.
Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde, median.
Metod
Välja och använda rätt metod. Kan lösa enkla rutinuppgifter som tillhör avsnittet.
Oscar kastade 5 pilar mot en tavla. Resultatet blev: 7, 8, 4, 10, 9. Vilken är medianen?
Kommunikation och resonemang
Kan redogöra för och samtala om hur man löst uppgifter och använder t.ex bilder, tabeller, diagram. Kan resonera genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
Klockan är 14:45 när Anton cyklar från skolan till sin träning i innebandy. Det tar 35 min att cykla dit. När är han framme?