Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2020-02-02 16:51 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Du ska få lära dig mer om Sveriges naturtyper, naturresurser och vilka råvaror och produkter vi får därifrån. Du kommer även att få kunskaper om Sveriges karta och hur Sverige är indelat i olika områden och landskap. Tillsammans ska vi även titta i kartboken och hitta olika fakta där.

Innehåll

Period:

v 42-50

 

Arbetssätt:

Puls geografi, faktabok och arbetsbok.

Atlas och kartor: Vi övar och lär oss lägen och namn på landskap, sjöar, öar, tätorter och andra viktiga platser i Sverige.

Vi tittar på "Geografens testamente" och fördjupar oss efter varje avsnitt i den naturtyp avsnittet handlar om.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde:

- Förklara skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.

- Ge exempel på processen från naturresurs till färdig produkt kopplat till Sverige.

- Tillta på tematiska kartor över Sveriges befokning och se orsaker till fördelning av den.

- Kunna sätta ut några viktiga platser och områden på Sverigekartan.

- Kunna läsa en karta med tecken, färger och symboler.

- Ord och begrepp kopplat till området.

 • Kust
 • medeltemperatur
 • naturtyp
 • odlingsmark
 • våtmark
 • naturresurs
 • råvara
 • metaller järnmalm
 • temperatur
 • nederbörd
 • avverka
 • näringsrik
 • virke
 • exportera
 • fjäll
 • platå
 • ås
 • vattendrag
 • älv
 • å

  

Utvärderingsformer:

Vi kommer att bedöma:

Dina kartprov

Dina förmågor att söka fakta och uttrycka kunskaper i arbetsboken.

Din aktivitet på lektioner.

Muntliga och skriftliga avstämningar efter varje avsnitt.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: