Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete åk1

Skapad 2020-02-02 17:42 i Österbyskolan Östhammar
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola 1 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Musik Svenska
Under vårterminen kommer vi arbeta med tema värdegrund med bl.a. en "Vänskapsvecka", v.7.

Innehåll

 

Under vårterminen kommer vi arbeta med tema värdegrund. Vi kommer att implementera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling på ett lättförståeligt sätt anpassat för årskursen.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • hur du är en bra kamrat
 • innehållet i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • vad mobbing och kränkning är och hur vi kan motverka detta
 • skolans regler och värdegrund
 • om barnkonventionen
 • allas lika värde

Arbetssätt

I undervisningen kommer du t.ex att få:

 • se på bildspel och film
 • diskutera och samtala
 • skriva och rita
 • arbeta enskilt och i grupp
 • vara med och skapa klassrumsregler
 • sjunga och dramatisera

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga :

 • hur du visar att du är en bra kamrat. 
 • att du kan berätta om och följa klassrumsreglerna.
 • att du kan berätta varför det är viktigt med regler. 
 • att du känner till att det finns en barnkonvention.
 • att du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: