Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Winklerskas Mål och utvecklingsplan Digitalisering VT -20

Skapad 2020-02-02 17:48 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande digitalisering.

Innehåll

 Avdelning

Winklerska

Prioriterat mål

Text

Delmål 

Bli medvetna om hela förskolans nuläge.

Skapa en plan får fortsatt arbete.

Nuläge

Vi känner ibland osäkerhet för vad digitalisering innebär för olika barn i olika åldrar på förskolan.

Vad digitalisering innebär och vad kan det innebära?

Utveckling pågår när vi

Vet var vi står och utifrån det, utveckla vårt arbete och på nytt medvetet sätt utveckla arbetet med digitalisering.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi ska börja med att samla in kunskap om hur respektive avdelningar arbetar med digitalisering.

Se vad vi kan lära av varandra så att vi får ett likvärdigt arbete med digitalisering.

Hitta nya gemensamma sätt som utveckla arbetet med digitalisering.  

Så här ska vi följa upp

Utifrån vårt nuläge och den dokumentation på arbete som kommer ske, ska vi se över vårt fortsatta behov och göra en plan för kommande arbete/utbildning/material mm

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera vårt arbete i lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: