Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A, skriva olika slags texter. Årskurs 4

Skapad 2020-02-02 18:38 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du ska få träna på att skriva olika slags texter. Du kommer att lära dig texternas olika kännetecken. Du tränar dig på att skriva hela meningar och tar hjälp av de vanligaste stavningsreglerna.

Innehåll

Vi kommer lära oss om

- skriva olika slags texter

- kännetecken för olika slags texter

- grammatik, t.ex. de stora skiljetecknen, vanliga stavningsregler, ordklasser och meningsbyggnad

 

Arbetssätt

- lärarledda genomgångar med bildstöd

- arbete i Språklära

- skriva för hand och på dator

- arbeta i "Veckans ordkunskap" för att lära oss fler ord

 

Jag bedömer:

- dina texter

- skriftliga prov (grammatik)

- muntligt deltagande (grammatik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Svenska A. Berättande text

Rubrik 1

Ej godkänd
Du behöver träna mer.
Godkänd
Du har godtagbara kunskaper.
Mer än godkänd
Du har kunskaper som är mer än godkända.
Jag..
...skriver berättande texter med ett begripligt innehåll
….behöver träna mer på att få innehållet att hänga ihop.
...har ett enkelt innehåll som går att följa och där en del har rätt tidsföljd.
...har ett innehåll som [mycket] tydligt går att följa och jag skriver oftast [alltid] med rätt tidsföljd.
Jag..
...skriver berättande texter som innehåller gestaltningar och beskrivningar
...har inga eller få beskrivningar.
...använder några enkla beskrivningar.
...använder flera olika [många] beskrivningar [av både personer och miljö].
Jag...
...delar upp texten med en fungerande struktur
...behöver träna mer på att dela upp min text i inledning, händelser och avslut.
...delar till viss del upp texten i inledning, händelser och avslut och går till viss del att följa.
...delar [mycket] tydligt upp texten i inledning, händelser och avslut och innehållet går [mycket] tydligt att följa.
Jag...
...stavar använder grundläggande stavningsregler
...behöver träna mer på att stava de vanligaste orden rätt.
...använder några stavningsregler och skriver oftast de vanligaste orden rätt.
...använder flera olika stavningsregler på ett [mycket] bra sätt och stavar vanliga [de flesta] ord rätt.
Jag...
...använder skiljetecken
... sätter ibland ut punkt, utropstecken och frågetecken på rätt ställe.
...sätter oftast ut punkt, utropstecken och frågetecken på rätt sätt
...sätter ut punkt, utropstecken och frågetecken på rätt sätt.
Jag...
bygger meningar på rätt sätt ...med språklig variation…..och språkriktighet
...jag behöver träna mer på att få orden rätt i meningar.
...får orden rätt i korta meningar men inte i längre.
...får ofta [alltid] orden rätt i vanliga [i olika typer av] meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: