Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7: Ellära

Skapad 2020-02-02 19:29 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Ellära åk 7

Innehåll

Tidsperiod v.5 - 9   prov onsdag vecka 9

Mål med avsnittet

  • Känna till hur ett batteri fungerar. 
  • Känna till vad spänning, ström och resistans är samt deras enheter.
  • Ohms lag U=R*I Kunna göra enkla beräkningar.
  • Känna till begreppen ledare och isolatorer.
  • Kunna göra enkla elektriska kopplingar med hjälp av ett kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling
  • Känna till hur spänningen påverkas vid seriekoppling och parallellkoppling av lampor och batterier.
  • Känna till hur statisk elektricitet och åska uppkommer. 
  • Känna till hur man hanterar elavfall
  • Elsäkerhet. 

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat:

 • Ha genomgångar.
 • Läsa och diskutera faktatexter och begrepp enskilt och i grupp.
 • Se på film och diskutera dem.
 • Undersökningar och laborationer.
 • Arbetsuppgifter, t ex frågor till texterna.
 • Prov  Bedömning

Aktivt deltagande på lektionerna.

Genomförda laborationer och rapportskrivning.

Läxförhör/Inlämningsuppgifter/redovisning.

Diskussioner, både skriftliga och muntliga.

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: