Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome writer_9th grade

Skapad 2020-02-02 19:37 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Engelska
Write an argumentative essay on a subject that you find interesting and that is important to you.

Innehåll

Uppgifter

  • An argumentative essay

Matriser

En
Argumentative essay/argumenterande text engelska

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Struktur saknas.
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation. Du följer till viss del den struktur som vi gått igenom.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer relativt väl den struktur som vi gått igenom.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer väl den struktur som vi gått igenom.
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla dina uppslag med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar och använder en del linkers för att skapa variation.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord ("linkers") för att skapa variation, flyt och sammanhang
Flyt
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt.
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt. Språkets flyt gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Tydlig inledning, styckesindelning och avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: