Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar, världshav och väderstreck

Skapad 2020-02-02 21:02 i Mehede skola Tierp
Ett arbetsområde i geografi för åk 2 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben. Vi lär oss även väderstrecken och tar reda på mer om någon plats på jorden.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är. Du kommer också att få skriva och berätta om en plats på jorden som betyder mycket för dig.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig.


Du ska utveckla förmågan att:

göra geografiska analyser av omvärlden.

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig:
- namn på världsdelarna och världshaven och var på jordgloben de ligger
- att beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra
- namn och riktning på de fyra väderstrecken
- namn och läge på något land eller plats som är särskilt betydelsefullt för dig

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och arbeta mycket med karta och jordglob. Du kommer att få träna på att hitta och namnge världsdelarna och världshaven. Du kommer också att få skriva en faktatext om ett land eller en plats som känns viktig för dig.

Bedömning

Du kommer löpande att bedömas i hur du kan använda karta, jordglob och väderstreck för att tala om var världsdelarna och världshaven ligger och vad de heter.

Du kommer också att få visa att du kan namnge och peka ut världsdelarna, världshaven och de fyra väderstrecken på en världskarta.

Du kommer även att få visa att du har skrivit en kort faktatext om en plats/ett land som är extra intressant för dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: