Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld

Skapad 2020-02-02 22:06 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Elden har betytt mycket för människor i alla tider. Den kan vara till stor nytta, men också ställa till det ordentligt för oss. Vi ska nu titta på och undersöka eldens påverkan på oss människor.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v 2-5

Förmågor

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 Övergripande mål och riktlinjer

 • Känna till eldens betydelse förr och nu.
 • Eldens påverkan på miljön (skogsbränder)

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna:

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen brännbarhet.

 • Olika typer av energikällor.

 • Förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Fossila och förnybara bränslen.

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

   

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Du självbedömer dig utifrån givna fakta och berättar hur säker du är på de olika delarna. 
 • Med det som underlag (ovan) lär vi vidare så alla delar känns bekanta.

     Summativ

 • Grupparbete där egna slutsatser kan ses. Ett test efter allas redovisningar. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

 • Vi jobbar med undersökningar i Digilär, där du ska skriva hypoteser innan undersökningarna genomförs och sedan ska du skriva hur resultatet blev och någon fundering kring varför det blev som det blev. 

 • Grupparbeta med olika delar som berör elden. 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: