Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur, myter och konst

Skapad 2020-02-03 07:41 i Blötbergets skola Ludvika
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Människor har i alla tider försökt förstå och förklara olika fenomen i naturen. Naturen har också varit en stor del i sagor, berättelser, myter och konst.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska lära oss om olika naturväsen som finns i skönlitteratur, myter och konst.
 • Vi ska lära oss några förklaringar som människan använt för att förstå naturfenomen.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att läsa faktatexter om naturväsen och myter.
 • Vi kommer att samtala i grupper och helklass.
 • Vi kommer att studera några kända konstnärers tolkningar av naturväsen.
 • Vi kommer att gör studiebesök i naturen.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna berätta om en myt eller ett naturväsen och diskutera förklaringar till olika fenomen i naturen.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du visar för mig vad du lärt dig genom att skriva en liten faktatext med olika svårighetsgrad utifrån din förmåga.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: