Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier och olika styrelseskick

Skapad 2020-02-03 08:03 i Vallåsskolan Halmstad
Ett arbetsområde om demokrati och diktatur och hur vi kan påverka den värld vi lever i.
Grundskola 8 Samhällskunskap
En ideologi är samling idéer och åsikter om hur ett samhälle ska styras och organiseras. Ideologierna har uppstått i olika samhälleliga sammanhang och har ofta olika tolkning av grundläggande aspekter som t ex synen på människan, staten, makt, rättvisa osv. De olika partierna i riksdagen har alla sin bas i en eller flera av de mest kända ideologierna. Vi kommer även arbeta med demokrati och diktatur och hur olika styrelseskick påverkar samhället och individen.

Innehåll

Undervisning

I den här delen kommer vi ha genomgångar av de olika ideologierna med hjälp av Powerpoint som kommer finnas på planeringen.

Vi kommer även använda oss av klassrumsdiskussioner som bottnar i elevernas individuella analyser och kortskrivning utifrån de olika övningarna.

Vi kommer även arbeta med att koppla ideologierna till dagens riksdagspartier.

Vi kommer att titta och diskutera serien "Diktatorn" för att tydliggöra skillnaderna mellan en demokrati och diktatur.

Examination och bedömning

Du kommer att bedömas utifrån

 • Ditt deltagande i klassrumsdiskussion 
 • Ditt eget arbete med övningarna.
 • En individuell inlämning

 

Uppgifter

 • OMPROV SIDOR

 • Texthäftet

 • Övervakning

 • Inlämningsuppgift

 • Extra läsning

 • Bedömning

 • Inlämning diktatorn

 • Power point ideologier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: