Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel - Gangsterfarmor

Skapad 2020-02-03 08:39 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 5 Svenska
Ny termin - ny bokcirkel! Nu ska du få läsa boken Gangsterfarmor skriven av David Walliams. I arbetet kommer du att utveckla din läsförmåga genom att använda olika lässtrategier och diskutera dessa gemensamt. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor.

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • ta eget ansvar över din egen läsning genom att följa lässchemat och göra de uppgifter du tilldelas (ansvarstagande)
 • läsa och analysera en skönlitterär text (läsförståelse)
 • förstå hur en skönlitterär text är uppbyggd (språklig struktur)
 • hur man sammanfattar en text
 • hur man recenserar en text

Så här ska vi jobba:

Du kommer att arbeta med:

 • lässtategier för att få flyt i läsningen och för att förstå texten
 • att diskutera texters innehåll, budskap och personbeskrivningar
 • att återberätta texten genom att sammanfatta eller svara på frågor

Så här ska du få visa:

 • genom att delta muntligt och skriftligt i bokcirkeln.Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: