👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO- Anpassningar i naturen

Skapad 2020-02-03 09:44 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Arbetsområde: Anpassningar i naturen
Grundskola 6 Biologi
Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något. Alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. Stora kattdjur som lodjur och leopard kissar på träd för att tala om för andra att de finns där. Deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? Det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Undervisningens mål

Mål

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter och djur kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

 

Det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer at ta utgångspunkt i Koll på NO kapitel 5 och huvudsakligen arbeta med läroboken.

Områden vi kommer att beröra är:

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.
Detta ligger till grund för bedömningen, men också deltagandet på lektionstid, samt enskilt skriftligt arbete och muntliga diskussioner under lektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6