👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Miljö

Skapad 2020-02-03 10:12 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Miljö och livsstil
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Dina val påverkar vår miljö, vår och din ekonomi och din hälsa. Hur kan just Du bidra till en hållbar utveckling? TÄNK GRÖNT! I det här arbetsområdet ska du få kunskaper som hjälper dig att göra hållbara och medvetna val som kan leda till förbättringar gällande vår miljö och din livsstil. ​

Innehåll

SYFTE

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

INNEHÅLL

Planering: 4 veckor

Lektion 1: Vad är hkk? Gå igenom terminsplanering. Film: Klimatresan Costa Rica på sli.se. Introduktion till grupparbete: Maten och transporterna

Lektion 2: Hur kan arbetet se ut. Indelning i grupper. Eget arbete. 

Lektion 3: Eget arbete

Lektion 4: Redovisning max 2 min/grupp. Film sli: De globala målen - för en hållbar utveckling (17 min) : https://sli.se/r/6fmc 

Undervisning:

I undervisningen kommer vi se filmer om vilken miljöpåverkan livsmedel har och jobba med Hem- och konsumentkunskapsboken, sidorna 78-97. 

Du kommer få lära dig om de 17 globala målen och hur och vad du kan göra för att påverka och förbättra vår miljö. 
 

Begreppslista:

17 globala målen, miljlöpåverkan, hållbar utveckling, ekologiskt fotavtryck, virtuellt vatten, miljösymboler, konsumtion, GMO, klimatsmart, närproducerat, ekologiskt, säsong, matsvinn, avfallstrappan, återvinna, återanvända, återbruka, källsortering, 

Filmer:

Sli - De globala målen - för en hållbar utveckling (17 min) : https://sli.se/r/6fmc 

Sli: Klimatresan Costa Ricas besprutade bananer (21 min): https://sli.se/r/6XfT 

 

BEDÖMNING

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska få kunskap att kunna göra väl medvetna val gällande konsumtion och miljö. Förstå sambandet och vilka konsekvenser olika val vi gör får för vår framtid utifrån hälsa, ekonomi och miljö. 

Hur bedöms du:

Du bedöms i  ditt deltagande i grupparbetet som ska redovisas muntligt och skriftligt i from av en powerpoint. 

 

 

Uppgifter

 • Maten och transporterna

 • Maten och transporter

 • Maten och transporterna

 • Maten och transporterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9