👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broprojektet

Skapad 2020-02-03 11:06 i Glömstaskolan Huddinge
I det här temat kommer du att lära dig mer om olika brokonstruktioner. Du ska tillsammans med din grupp bygga en bro efter egen ritning. Du ska också forska om en valfri bro och skriva ett faktaarbete om denna.
Grundskola 6 Teknik
Vi lär oss om brobygge!

Innehåll

Konstruktion av broar

Sedan urminnes tider har man använt broar för att komma över vattendrag och raviner. De allra första broarna gjordes av trädstammar eller flata stenar. Sedan började människan själv att bygga broar. Man tror att den första bron byggdes 3 200 f K

 

Målet med undervisningen är att du ska

-kunna redogöra för varför man bygger olika broar, både förr och nu

-Kunna göra en ritning på en bro och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd

-Utveckla förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval

Arbetssätt: 

- Läsa om olika brokonstruktioner

- Studera kända broar och se filmklipp

- Bygga en bro av glasspinnar efter egen ritning och givna kriterier 

- Skriftlig redovisning om arbetet,

 

STEG 1

Skriva en text om olika typer av broar. Här ska det finnas förklarande texter om minst tre olika typer av broar. Exempel på broar: Balkbro, bågbro, hängbro

För att bli godkänd ska du: Lämna in en faktatext om broar. I texten behöver du skriva om brohistoria samt tre olika typer av broar. 

 

STEG 2

Din uppgift är nu att tillsammans i par:

- Göra en ritning över hur ni tänker bygga en bro och som uppfyller nedanstående kriterier.

- Skissen ska vara så detaljerad som möjligt och och i 2 vyer; 1 uppifrån och 1 från sidan.

När läraren har godkänt skissen ska ni bygga bron enligt er ritning. Väldigt viktigt att ni skriver vilken skala ni använder i eran ritning. 

Bron ska byggas av högst 100 glasspinnar, högst 7 limstavar och 2 m snöre. Det ska gå att köra över bron med en leksaksbil som är 4 cm bred. Spännvidden ska vara 30 cm. Bron ska vara stabil, tålig och kunna bära minst 1 kg. Bron ska vara snygg och välgjord.

För att bli godkänd ska ni: Lämna in en godkänd skiss. 

 

STEG 3

I detta steg ska du lägga till en ny del i din faktatext om broar. I denna nya del ska du utvärdera det arbetet du och din kompis har gjort. Hur gick det när ni började bygga bron. Vilka deler var enkla och vilka delar var svåra. Stötte ni på något som var svårt? Om du nu fick göra om din bro, vad skulle du ändra på?

Uppgifter

  • STEG 1

  • STEG 2

  • STEG 3

Matriser

Tk
Broprojekt

E
C
A
Ritning
Enkel ritning
Korrekt ritning som är ritad med linjal
Ritningen är korrekt ritad med linjal och mått och har använts som stöd i bygget
Konstruktion
Bron är byggd utifrån ritningen
Det finns en tydlig tanke med brons konstruktion med stöd i teorin
Ger alternativ till lösning för en bättre konstruktion
Hantverksskicklighet och
noggrannhet
Eleven visar på en viss förmåga att hantera material, verktyg och tekniker
Eleven visar av och till förmåga att hantera material, verktyg och tekniker som ger önskade och goda resultat
Eleven visar på en mycket god förmåga att hantera material, verktyg och tekniker. Resultatet är av god teknisk kvalitet.
Utvärdering/Självvärdering
Elven kan förklara svaga och starka sidor i sitt arbete och har en medvetenhet om arbetsgången
Eleven klarar själv att visa svaga och starka sidor i arbetet. Eleven kan visa på sin egna utveckling och kan motivera olika steg i sitt arbete
Eleven kan väl motivera sina svaga och starka sidor och kan visa på sin egna utveckling. Eleven kan motivera sina handlingar på ett övertygande och framåtsyftande sätt
Skriftlig redovisningspekt
Redogörande text med relevant fakta Kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Redogörande text med försök till reflektion och analys utifrån fakta om olika brokonstruktioner Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Redogörande text med reflektion och analys utifrån fakta om olika brokonstruktioner. Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.