👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2020-02-03 11:10 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Boken "En sekund i taget" är skriven av Sofia Nordin. Här får vi följa med en 13-årig person i en katastrofmiljö - var beredda på en sidvändare!

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi att jobba med boken En sekund i taget. Vi kommer att göra diverse saker, bl.a. jobba med läsförståelsefrågor, diskussioner samt skrivuppgifter.

Majoriteten av läsningen kommer att ske på lektionstid, men ni kommer troligen även vara tvungna att läsa en del på egen tid. Missar du någon lektion av någon anledning har du som läxa att läsa hemma. 

Under läsningen kommer du att arbeta självständigt med uppgifter till olika delar i boken. Dessa gör du på egen hand, i skolan eller hemma, det är viktigt att du gör frågorna i direkt anslutning till det du har läst. Dessa ska lämnas in via Unikum, senast den måndag som står i tabellen.

Här följer ett schema på hur du kan lägga upp din läsning, läser du snabbare än detta gör du också frågorna till sidorna innan du går vidare. Du kan lämna in dina svar så fort du är klar.

Schemat här nedanför är alltså deadline för inlämning av frågeställningarna.

 

Måndag v 10

sid 1-42

Måndag v 11

sid 42-82

Måndag v 12

sid 83-118

Måndag v 13

sid 119-153

Måndag v 14

sid 154-194

frågorna hör till s 171-180

 

Nedan finner ni också slutuppgiften som ni ska göra efter läsningens slut samt de kunskapskrav ni kommer bedömas på efter avslutat moment. Slutuppgiften arbetar vi med i skolan under vecka 14. Fredag den 3 april är alltså slutdatum för "En sekund i taget".

Uppgifter

 • Slutuppgift En sekund i taget

 • Sid 1-42

 • Sid 42-82

 • Sid 83-118

 • Sid 171-slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
En sekund i taget - Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Att hinna med att läsa inom utsatt tid.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Att arbeta med uppgifterna till texten och dra slutsatser om det lästa.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Att resonera kring det som händer i boken och koppla det till dig själv och andra saker du läst eller varit med om.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska & kulturella sammanhang
Att resonera kring vad som kan ha påverkat författaren till att skriva den här texten.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Att uttrycka dig skriftligt och där följa skrivregler; stavning, meningsbyggnad, stycken osv.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntliga redogörelser
Att delta i diskussioner.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.