👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, vt-20 åk 8

Skapad 2020-02-03 11:18 i Freinetskolan Mimer Freinet
Under vårterminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: - Danser och rörelser till musik, träningsprogram till musik - Rörlighetsträning och mentalträning – yoga (Skrivuppgift om hur det påverkar hälsan) - Styrketräning och konditionsträning - HLR - Kroppsideal inom idrotten – sokratiskt samtal - Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t.ex. kön. - Simning – - Orientering - Bad – och isvett – livräddning
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, friluftsliv, spel, lekar, träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll

 • Danser och rörelser till musik, träningsprogram till musik 
 • Tennis mot slutet 
 • Rörlighetsträning och mentalträning – yoga (Skrivuppgift om hur det påverkar hälsan)
 • Styrketräning och konditionsträning 
 • HLR
 • Kroppsideal inom idrotten – sokratiskt samtal 
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t.ex. kön.
 • Simning 200 m 
 • Orientering 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med komplexa rörelsemönster 
 • din förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • din förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt kunna hantera nödsituationer på land och i vatten

Bedömning - I arbetsområdet bedöms...

 • på vilket sätt du kan delta i lekar och spel med komplexa rörelsemönster 
 • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
 • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
 • på vilket sätt du kan beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel samt vid nödsituationer på land och i vatten

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att lärarna ser och lyssnar på dig när du arbetar och på det du gjort. Du kommer då att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Bedömningen kommer även att ske genom att du dokumenterar ditt arbete och presenterar det i en uppvisning och en utställning.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet. Du kommer att få lära dig om kroppens förmågor och hur du kan påverka din kropp och hälsa. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana rörelseförmågan i olika miljöer inomhus och utomhus, upplevelsen av aktiviteten och hur vi skapar trygghet för alla i aktiviteterna. Du kommer att få dokumentera ditt arbete från början till slut genom att skriva och filma aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa, Lgr11

Undervisningen i idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att..

Generell matris i Idrott och Hälsa
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
...röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det till viss del passar till musiken och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det passar bra till musiken och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det passar mycket bra till musiken och situationen.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
...planera, genomföra och värdera hur idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil
Du kan till viss del sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett bra sätt.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett mycket bra sätt.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
...genomföra och anpassa friluftsaktiviteter till olika situationer och miljöer
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem till viss del till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett mycket bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan orientera ganska bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera mycket bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
...förebygga risker vid fysiska aktiviteter och hjälpa någon i en nödsituation på land och i vatten
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador till viss del.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett bra sätt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett mycket bra sätt.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.