👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-02-03 11:26 i Solsidans förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Solsidans förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Skogen är ett av våra uterum och inbjuder till spännande lek och annat lärande.

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen

Vi vill skapa ett "extra" rum där vi kan uppleva och göra andra saker än på förskolan.

Öva och utveckla grovmotoriken genom att gå och vistas i det naturen erbjuder-klättra över stock och sten.  

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. Vi lär oss om naturen runtomkring och vad vi ska tänka på när vi vistas där.

Vi vill skapa en "vi känsla" genom att vi har ett ställe dit vi går tillsammans och som ger barnen fler tillfällen att utveckla sitt språkliga och  naturvetenskapliga kunnande men också en plats där den viktiga leken får ta ett stort utrymme. 

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar med foton, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster som barnen skapar.

 

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring våra utflykter till skogen. Vad tycker ni? Vad vill ni göra?

Vi pedagoger använder en del av vår reflektionstid och vår egen planeringstid och planerar och utvärderar  hur vi ska lägga upp skogsutflykterna, med utgångspunkt från barnens intressen och vad de säger och gör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18