👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Racketsporter åk 3-5

Skapad 2020-02-03 11:48 i Gläntanskolan Helsingborg
Tema racketsporter
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Under veckorna 3-4 kommer du få utveckla dina kunskaper inom olika racketsporter. Du kommer att tränas i grundslagen, reglerna och spelförståelsen inom lite olika racketsporter. Du kommer även att få lära dig nya begrepp inom de olika racketsporterna samt att träna öga-hand koordinationen.

Innehåll

När: Under hösterminen så kommer du att få prova på olika racketsporter. Vi kommer att starta med badminton. Efter de så kommer vi att prova på mjuktennis och pingis.

Hur: Du kommer till största delen utöva de olika idrotterna praktiskt men det kommer även förekomma inslag av teori då vi går igenom olika grundslag, regler, rörelsemönster och spelförståelse. Du kommer att få individuell teknikträning, gruppträning samt att träna med en eller flera klasskamrater.

Varför: För att träna framför allt din öga-hand koordinationen men även din kondition och kroppsmotorik. Du kommer även att tränas i att följa spelregler, samarbeta och visa hänsyn. Jag hoppas även att jag väcker en lust hos dig till att fortsätt utvecklas inom någon eller några av racketsporterna på din fritid.

Bedömning:

- Hur du använder din kropp och greppet i de olika övningarna.

- Hur du tillämpar de olika slagen.                                                                                                                                 
- Utföra aktiviteterna på rätt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.