Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 vt 2020

Skapad 2020-02-03 12:10 i Rådmansö skola Norrtälje
bild i åk 6
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi kommer att arbeta med olika material och tekniker. Vi kommer att fortsätta arbetet med olika konstinriktningar, arkitektur, konstnärer och deras verk. Vi kommer även att arbeta med bildanalys- att reflektera kring bilder, budskap/känslor de förmedlar.

Innehåll

 

 

Vad ska jag lära mig?

 

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:


- framställa bilder både i grupp och självständigt.

- arbeta med teckning, måleri, collage, tryck och tredimensionellt arbete.

- studera arkitektur, berömda byggnader- historiska och nutida


- tolka bilder från olika tidsåldrar samt resonera kring tekniker som konstnären haft och bildens budskap. 

 

 Hur ska jag visa det?

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:


- skapa bilder med olika tekniker och material på ett kreativt sätt.

- utvärdera arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.

- reflektera kring egna och andras bilder och de känslor/stämningar/budskap de förmedlar.

 

 

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

Så här ska vi arbeta: 


- genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer

- individuellt bildskapande

- studera några arkitektoniska verk från olika tider och kulturer

- titta på några konstnärers verk och jämföra deras verk: hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar

- göra egna korta filmer med Skapande skola

- dokumentera bildarbetet i Unikum med foto och egen reflektion. Även reflektion i grupp och helklass.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BILD 4-6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bildframställning
Yta, linjer, färg och form
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement (former, färger och bildkompositioner) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement (former, färger och bildkompositioner) på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement (former, färger och bildkompositioner)på ett väl fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Process
Eleven kan med handledning utveckla egna idéer . Under arbetsprocessen kan eleven med handledning välja alternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan delvis utveckla egna idéer . Under arbetsprocessen kan eleven med viss handledning välja alternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan utveckla egna idéer . Under arbetsprocessen kan eleven självständigt välja alternativ som leder arbetet framåt
Beskrivning/ Redovisning
Eleven kan presentera sina bilder på ett enkelt sätt. Desutom kan eleven beskriva arbetsprocess och kvalitet på ett enkelt sätt.
Eleven kan presentera sina bilder på ett utvecklat sätt. Desutom kan eleven beskriva arbetsprocess och kvalitet på ett utvecklat sätt.
Eleven kan presentera sina bilder på ett välutvecklat sätt. Desutom kan eleven beskriva arbetsprocess och kvalitet på ett välutvecklat sätt.
Analys
Eleven kan föra enkla resonemang om bilder med handledning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om bilder med viss handledning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om bilder.
Ansvar
Eleven håller reda på material, tidsramar, samarbetet i grupparbete
Eleven håller reda på material, tidsramar, samarbetet i grupparbete
Eleven håller reda på material, tidsramar, samarbetet i grupparbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: