Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mondo åk 7 Kap 4 Bråk och procent

Skapad 2020-02-03 12:33 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Du kommer i kontakt med olika former av ett tal och vi ska fokusera på bråkformen, procentformen och decimalformen av tal och hur man lätt kan växla mellan dessa. Dessutom tränar vi på att lösa problem genom att växla mellan de olika formerna som har sina olika för- och nackdelar.

Innehåll

 

Konkretisering av målen 

Du skall visa att du kan växla mellan tal i bråkform, decimalform och procentform och kunna avgöra när de olika formerna är lämpligast att använda.

Du skall visa att du kan genomför beräkningar med tal i bråkform.

Du skall visa att du kan hantera procenträkning med delen, andelen och det hela samt räkna med förändringsfaktorer.

 

Undervisningen

Vi arbetar med uppgifterna och diagnoserna i läroboken kap. 4.

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa problem.

 • känna till, kunna använda och sambandet mellan olika begrepp.

 • lösa olika rutinuppgifter.

 • resonera om olika tillvägagångssätt.

 • kommunicera dina lösningar.

 

Begrepp

Andel, del, det hela, täljare, nämnare, kvot, bråkform, blandad form, förlänga, förkorta, gemensam nämnare, decimalform, procentform, förlängningsfaktor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Avsnittsmatris Mondo 7 kap 4 Bråk och procent

Ny rubrik

Avsnitt du arbetat med
Arbetsblad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
4.1 Bråkform och blandad form
4.2 Förlänga och förkorta bråk
4.3 Bråkform och decimalform
4.4 Addition och subtraktion med bråk
4.5 Multiplikation med bråk
4.6 tal i procentform
4.7 Beräkna delen
4.7 Beräkna det nya värdet
4.8 Beräkna andelen
4.9 Beräkna det hela
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: