👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2020-02-03 13:05 i Önnerödsskolan Härryda
Svenska åk 6
Grundskola 6 Svenska
Svenska åk 6

Innehåll

Under vårterminen arbetar vi i svenska bland annat med följande arbetsområden:

 • Planera, skriva och bearbeta fantasyberättelser i fem delar
 • Läromedlet Zick Zack som består av Läsrummet och Skrivrummet och som tränar eleverna i att läsa och skriva olika typer av texter, samt hur de ska använda olika skrivregler
 • Läsning av skönlitteratur och hur man skriver bokrecension

Kunskaper som bedöms inom dessa områden:

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier.
 • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar till sammanhanget visar eleven läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll, struktur och viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6