Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Alfa-beta

Skapad 2020-02-03 13:17 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnens språkutveckling

Innehåll

Undervisningsplanering 

 

 

 • Vad ska läras ut? (se valda mål)
 • Varför? utveckla barnens språkliga medvetenhet genom att tillhandahålla olika språkliga resurser och genomföra språkliga aktiviteter. IKT ( digitala verktyg som används i pedagogisk syfte)
 • Hur ska undervisningen genomföras? (högläsning, samtal, flanosagor, sånger, berättelser, dagliga samtal, konfliktlösning, drama med handdockor)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? prata, vi läser och återberättar, prata om de böcker som barnen gillar. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? för barnen
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) alla pedagoger
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) öka barnens språkanvändande, ordförråd, ordförståelse.

Aktiviteter för att uppnå målen:

 • Samling, läsvila, måltidssituationen, fria leken

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: