Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen 2020 - Knyttet

Skapad 2020-02-03 13:29 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
En övergripande planering för verksamheten på Knyttet vårterminen 2020. Vilka grupper vi har och vad vi tänker att de ska får göra och erfara.

Innehåll

Syfte: 

Syftet med planeringen är att ha en grund för verksamheten där varje aktivitet har egna planeringar. Dessa ligger som separata planeringar i unikum. Denna planering syftar till att synliggöra  de grupper och de rutiner vi valt att arbeta med i inledningen av denna termin.

Avdelningens mål.

Vi har valt att dela in vår barngrupp i mindre grupper, efter ålder, utveckling och intresse. Målet är att varje barn ska ses och bekräftas där just det individuella barnet befinner sig. Vi kommer även att en dag i veckan arbeta i helgrupp för att skapa en känsla av gemenskap och ett vi - vi kommer då att gå till skogen. Skogen kommer även att fylla ett annat syfte med att arbeta med matematik, natur och teknik, då vi alla arbetar med samma saker får vi även samma referensramar och erfarenheter att samtala om när vi är på förskolan. 

Samlingar har vi tillsammans varje dag där vi även då ser och bekräftar varje barn och skapar en känsla av gemenskap. Tillsammans är vi Knyttet och vi fyller dagarna med mening och innehåll. En mindre grupp kommer även att få gå till Brottarlokalen för att arbeta med drama tillsammans med en vuxen från Knyttet samt barn och personal från annan avdelning. Målet med dramaleken är att låta barnen träna sig i att våga ta plats.

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Bornholmsmodellen kommer vi att arbeta med hela terminen i två olika grupper. De yngstas grupp (och vår tredje grupp) kommer att ges möjlighet att skapa tillsammans med vuxen istället för att ha bornholmsmodellen.

HUR genomförs aktiviteten? Vi kommer att ha Bornholmssamling med barnen i två grupper a två gånger i veckan. Grupp ett (våra äldsta barn) kommer ha Bornholmssamling onsdag och torsdag, grupp två (mellanbarnen) kommer ha Bornholmssamling tisdag och onsdag.

När vi går till skogen på tisdagar kommer dessa att fyllas med planerade aktiviteter så som exempelvis natur och teknik, matematik el.dyl.

VAR kommer ni vara? Vi kommer använda hela vår förskola, gården och skogen samt brottarlokalen vid edsskolan.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: