👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - kartan

Skapad 2020-02-03 13:43 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi
Vi ska prata om skillnaden mellan karta och jordglob, hur och till vad använder man en karta, vad finns det för olika sorters kartor, hur gör man en karta. Du ska också få lära dig att använda kartboken för att leta upp olika platser på kartan. Vi ska också lära oss kartfärger, några karttecken, väderstrecken, världsdelarna och världshaven.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om skillnaden mellan en jordglob och en karta samt utveckla din förmåga att använda kartboken på lite olika sätt. Du kommer också att få lära dig världsdelarna och världshavens geografiska placering. Du kommer också att få lära dig viktiga geografiska ord och begrepp t.ex. väderstrecken.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma att du efter avslutat arbetsområde kan:

 • förklara skillnaden mellan karta och jordglob.
 • använda en kartbok, samt kunna kartfärger, några karttecken och väderstrecken
 • våra världsdelar och världshav samt deras lägen

Jag kommer att bedöma detta genom:

 • samtal, skriftliga tester samt iakttagelser i klassrummet. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få arbeta med jordgloben och kartboken på olika sätt
 • få arbeta med väderstrecken och kartfärger i olika sammanhang
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • få arbeta enskilt och i grupp.
 • få titta på filmer, på bilder samt läsa faktatexter
 • få kunskap om viktiga ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3