👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj

Skapad 2020-02-03 14:10 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
Då barnen visat intresse för varandras familjer och var de andra barnen bor har vi valt tema efter detta. Syftet med detta tema är att ge barnen mer förståelse för att familjer ser ut på olika sätt. Att skapa en öppenhet för olika familjeförhållanden. Vad är ett hem? Vad är en familj? Alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor och vem vi bor med.

Innehåll

Alla barnen deltar efter förmåga,intresse och ålder.
Skapande:Barnen kommer att få rita sin familj.
De kommer göra sina hus av mjölkkartonger.Vilken färg har mitt hus?

På en karta placera ut husen i Kareby.

Språk :Läsa böcker om olika familjer tex Böckerna om Sune, Alfons Åberg Pricken mm

Prata om ord såsom storebror/storasyster, lillebror/lillasyster mormor/farmor ,farfar/morfar och deras betydelse.

Sånger om familjen Kalle Anka satt på en planka.

Matematik:Vi kommer att räkna hur många som ingår i familjerna.Prata om vilket nummer man bor på.

Naturvetenskap:Vilka djur ingår i familjen? Vad heter djurens ungar ? Vad äter djuren?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18