Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American historie X-tryckbild

Skapad 2020-02-03 14:20 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Bild
Skapa ett tryck utifrån ett citat ur filmen.

Innehåll

 

Mål med uppgiften

Du ska träna på att uttrycka ett budskap genom eget bildskapande. 

Du ska få kunskaper om olika trycktekniker.

Du ska framställa ett tryck med gummiplatta och göra minst fem godkända kopior.

 

Arbetssätt

Vi tittar på olika konstbilder och elevbilder i högtrycks teknik. Går igenom tips och hur själva trycket går till.

Du får dra ett citat från filmen "American Historie X" och göra en bildtolkning av citatet. Ur en platta av gummi ska du sedan skära fram din bild i med hjälp av skärverktyg, linokniv. Glöm inte att ditt tryck alltid blir spegelvänt på pappret. När du skurit färdigt får du trycka din bild.  När bilden är utskuren rollas plattan med tryckfärg och trycks mot ett papper med hjälp av tryckvals eller sked. I uppgiften ingår att göra minst fem godkända papperstryck.

 

Bedömning

Elevens bildspråk och förmåga att uttrycka sig i bild. Hur väl eleven behärskar tekniken. I vilken grad eleven arbetar på ett undersökande och problemlösande sätt. Om eleven driver sitt bildskapande arbete framåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Grafiskt tryck år 9

Skapa ett motiv

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skära och trycka

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Undersökande arbetssätt

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: