Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DE FYRA ELEMENTEN (GUL)

Skapad 2020-02-03 14:21 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för vatten, luft, jord och eld, se sammanhang, lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin.

Innehåll

Frågeställning: Hur påverkar de olika elementen varandra?
Hur kan naturvetenskap användas i barnens utveckling och lärande av språk, samspel och att se sammanhang?

Syfte:

Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för vatten, luft, jord och eld, se sammanhang, lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin. Vi vill jobba med ett gemensamt Tema på hela förskolan och väljer att starta upp ett arbete kring det fyra elementen - JORD - VATTEN - LUFT - ELD

Barnens initiativ och intresse:

 • Vi har sett att barnen är intresserade av vatten i alla former, hur olika föremål faller, brandbilar, grilla, vad som händer om en stoppar en kärna i jorden osv

Förmågor:

·         Att samarbeta, samtala och upptäcka tillsammans

·         Utforska och undersöka

·         Att uttrycka sina upptäckter på olika skapande sätt

·         Att möta och använda olika tekniska verktyg

·         Att på olika sätt få förmedla, kommunicera och berätta

·         Att upptäcka naturvetenskap

·         Att utöka sitt ordförråd och lära sig nya begrepp

·         Att använda matematik i sitt utforskande

 

Pedagogens förhållningssätt:

Aktiv och medforskande

Aktivitetsplan:

 • Tecknande 
 • Skapande
 • Konstruktion
 • Skapa miljöer som hjälper barnens projekt att växa
 • Använda digitala verktyg
 • Använda böcker och sagor med tema eld, vatten, jord och luft  
 • Samarbete med skolan och deras teknikundervisning 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

 • Iakttar och utforskar och delar tankar med varandra
 • Visar ett samspel med andra och samarbetar kring olika projekt utifrån nyckelbegreppen  
 • Problemlöser och använder nya strategier i att upptäcka, prova och skapa

Utvärdering:

 

Reflektion och analys utifrån all dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: