Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Kobben

Skapad 2020-02-03 14:21 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
På Skärhamns förskola har vi gemensamt beslutat att arbeta med hållbar utveckling. Här presenterar vi hur vi på Kobben arbetar med detta område.

Innehåll

 

Hållbar utveckling

 

Varför hållbar utveckling? Syfte och mål 

 

Genom arbetet med hållbar utveckling ökar barnen sin förståelse för de olika aspekter som bilder en helhet. Liksom det står i läroplanen för förskolan, ska barnen ges möjlighet att utveckla kunskap om hur de olika val vi människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. På förskolan har vi en fantastisk möjlighet att lägga grunden att delta i byggandet av en hållbar framtid.

 

Vi vill att barnen under sin förskole vistelse ska bygga upp positiv världsbild och framtidstro vilket detta arbete bidrar till.  

 

Vad är hållbar utveckling?

 

Social hållbarhet handlar om att långsiktigt ta tillvara på grundläggande mänskliga rättigheter. Genom detta arbete vill vi att barnen får förståelse för att vi duger som vi är, självtillit, respekt för alla människors lika värde. Barnen utvecklar empati, förmågan att leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

  

Ekonomisk hållbarhet, hushålla med våra resurser, återbruka, minska svinnet och vara varsamma med vårt material.

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om jordens resurser, förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan på miljön.

 

Hur arbetar vi med hållbar utveckling?

 

Social hållbarhet

 

·       Samtal kring problemlösning och vi finns där som närvarande vuxna och hjälper barnen i deras konflikthantering när det behövs

·       Vi visar tillit till barnens egen förmåga

·       Vi uppmuntrar barnen att hjälpas åt och hjälpa varandra i olika situationer under dagen

·       Vi ser till allas lika värde, lyssnar in barnen och tillgodoser deras behov. Alla barnen ska känna sig sedda och hörda

·       Vi pratar med varandra på ett trevligt sätt

·       Respektera varandra genom att vänta på sin tur, dela med sig, ge varandra talutrymme, osv.

 

Ekonomisk hållbarhet

 

·       Vi är rädda om våra leksaker och vårt material

·       Vi är sparsamma med förbrukningsmaterial såsom papper, pennor, pysselmaterial och liknande

·       Vi återvinner det vi kan, skapar av naturmaterial, pysslar med pappersrullar etc.

·       Vi samtalar med barnen om att inte slänga för mycket mat

 

Ekologisk hållbarhet

 

·       Vi vistas i naturen, både på och utanför gården för att barnen ska lära känna miljön 

·       Vi arbetar med sopsorteringsmonster för att på ett lekfullt sätt lära barnen om återvinning. Vi besöker även återvinningsstationen med jämna mellanrum

·       Vi går på promenad och plockar skräp vi hittar ute i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: