Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara en bra kompis

Skapad 2020-02-03 14:24 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Hur kan man vara en hållbar kompis?

Innehåll

Vi vill göra barnen medvetna om sitt eget ansvar att vara en god kompis. Vad behöver jag göra för att få goda kompisrelationer?

Vi kommer bl a att använda oss av olika övningar, lekar och teatrar med Kanin och Igelkott. Även i den fria leken uppmärksammar vi barnen på att tänka på denna fråga. Det är ett ständigt pågående arbete..

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: