Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT-2020

Skapad 2020-02-03 14:29 i Björkhagsskolan Falun
Engelska kunskapskrav åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med olika moment inom engelskan för att främja elevernas språkutveckling.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå andra och göra dig förstådd

 • anpassa språket efter olika sammanhang

 • reflektera

Arbetsmetoder:

 • diskussioner kring texters innehåll
 • lyssnande till text
 • individuell skriftlig framställan
 • gemensamma diskussionsövningar och dialogsamtal
 • text, bild, film och musik på engelska

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att delta i lektionernas olika moment
 • din förmåga att muntligt och/eller skriftligt förmedla information
 • din förmåga att ta del av texter och din förmåga att i arbetet använda dig av en för dig fungerande strategi
 • din förmåga att delta i samtal och föra dialog med andra

Begreppslista: 

 • Grammatik
 • Skriva
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Tala
 • Dialog

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: