Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthults Mål och utvecklingsplan Vt-20 barns delaktighet och inflytande.

Skapad 2020-02-03 14:29 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från Lpfö18 2:3 Barns inflytande och lärande.

Innehåll

Avdelning

Katthult

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Nuläge

Vi förändrar i miljön efter barnens intressen i leken. Vi uppmärksammar och lyssnar till barnens önskemål på aktiviteter. 

Utveckling pågår när barnen

Visar och ger uttryck för sin vilja.

Vågar ta plats och göra sin röst hörd.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vara lyhörda och nyfikna på det barnen visar och uttrycker. 

Ställa öppna frågor.

Genom att dela in barnen i mindre grupper så får varje barn mer utrymme till att påverka sin situation. 

Så här ska vi följa upp

På reflektionstiden i arbetslaget ska vi reflektera över hur arbetet ska fortlöpa. Vi kommer att lägga stor vikt vid barnens tankar och reflektioner. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På reflektionstiden dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: