Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7, 8, 9 skriva, tala, läsa, lyssna

Skapad 2011-11-07 20:15 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

  • M1
    Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M1
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

  • du kan förstå och tolka innehållet i texter
  • du kan formulera dig och kommunicera i skrift

Matriser

M1 M2 Hkk
MODERNA SPRÅK bedömningsmatris , Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: