Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Vt-20 åk 4

Skapad 2020-02-03 14:45 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Det kan det finnas många svar på. Många människor menar att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets gåtor. Vi undrar över varför vi finns. Vad händer efter detta livet? Finns det något gudomligt? Detta ska vi utforska lite mer. Vi kommer fokusera på bibelns berättelser och kristendomen. Vi kommer också att lära oss något om fornnordisk mytologi och om samerna, som ett svenskt ursprungsfolk, deras historia, tro och religion.

Begrepp som etik och moral kommer vi också att titta på och samtala om hur vi kan leva i respekt och samförstånd tillsammans.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Eleven förstår och kan berätta något om hur en religion eller livsåskådning kan påverka olika människors liv.

Eleven känner till delar av den fornnordiska mytologin och kan känna igen vissa tecken i vårt samhälle idag som visar på denna.

Eleven kan berätta om samerna, hur de levde och bodde förr och nu och om deras ursprungsreligion. Eleven känner också till något om samernas kamp idag för att bevara sitt språk och sitt ursprung.

Eleven har förståelse för hur bibeln kommit till, hur den är uppbyggd och hur man hittar i den.

Eleven känner till och kan återberätta något från Gamla Testamentet som t.ex. skapelsen, Guds förbund med Abraham, berättelsen om Josef och Moses, Israels uttåg ur Egypten, de tio Guds bud, Kung David och någon av profeterna.

Eleven kan redogöra för det väsentliga i Jesu liv, död och uppståndelse och känner till delar av Jesu undervisning och gärning. Kan den gyllene regeln.

Eleven kan redogöra enkelt för begreppen etik och moral och förstår vikten av att respektera människor även om de inte tänker precis som en själv.

Kunskapsmålen kopplas också till kännedom om högtider, ritualer och traditioner som advent, jul, påsk, pingst, dopet, nattvarden, konfirmation, bröllop och begravning. 

 

 

 

Arbetssätt

Lärarledda samtal och diskussioner

Gruppövningar och gruppuppgifter

Samtalsövningar i helklass och smågrupper - att kunna, vilja och våga uttrycka egna åsikter och ståndpunkter

Lyssna till berättelser från Bibeln och återberätta muntligt och/eller med hjälp av bilder.

Läsa ur bibeln tillsammans

Se film och/eller videoklipp

Skrivuppgifter där vi strukturerar våra tankar, reflekterar och analyserar det stoff vi jobbar med 

Resultat av skriftliga prov och läxförhör kommer också att finnas med i bedömningen.

 

 

Begrepp

religion, livsåskådning, mytologi, etik, moral, ursprungsfolk, testamente, Gamla och Nya Testamentet, Moseböcker, Tora, evangelium, skapelse, himmelriket, helig, ande, uppstå,  Israel, Judar, Kristna, tempel, synagoga, Messias, profet, frälsare, ängel, Sabbat, vilodag, högtid, rit, dop,

Bedömning

Elevens förmåga att vara aktiv i samtal vi har tillsammans och i grupp

Elevens förmåga att i skriftliga och muntliga redovisningar kunna uttrycka egna relevanta uppfattningar

Genom att uttrycka sig i tal, skrift eller på annat sätt (bild, drama, filminspelning) visar eleven att hon/han har förstått uppgifter, uppfattar sammanhang och kan dra slutsatser då det gäller de arbetsområden vi gått igenom.

Resultat på skriftliga diagnostiska prov och läxförhör ingår också i bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: