Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-02-03 15:06 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Samlingen skapar möjlighet att mötas och se varandra, att bli sedda och lyssnade på men även vara den som lyssnar.

Innehåll

Mål:

Att få Alla barnen (1-3 år) att sitta med på samlingen minst 10 minuter.

Syfte:

Syftet med samlingen är att genom att ha samma rutin varje dag så skapar man trygghet i gruppen. Under samlingen arbetar vi med kommunikation, turtagning, uppmärksamhet och samspel. Vi vill att barnen ska känna sig trygga, bli lyssnade på och lära sig lyssna på sina kompisar.

Vad gör vi?

 • Samlingssång med trumman som skickas runt 
 • Namnlappar - Vilka är här idag och vilka kompisar saknar vi?
 • Vi tränar på färger och matematik (olika färg på namnlapparna och vi räknar barnen på olika sätt)
 • Vi samtalar, diskuterar och reflekterar med barnen om vårt temaarbete.
 • Vi använder oss av rim, ramsor, sång, lekar, tecken, högläsning, flano-sagor mm.
 • Vi pratar om vad som ska hända under dagen.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: