Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division Åk 4 VT20

Skapad 2020-02-03 15:19 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation och division. - Multiplikations och divisionstabellerna. - Multiplicera och dividera med 10 och 100. - Samband mellan multiplikation och division. - Räkna kort division.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vt 20 vecka 7 - 11 

 

Begreppslista:

Division

Dividera

Faktor

Kvot

Kort division

Nämnare

Multiplikation

Multiplicera

Produkt

Samband

Täljare

 

Arbetssätt:

Arbeta med begreppen.

Följa instruktioner och arbetsgången i google presentationerna på classoom.

Arbeta med problemlösning och strategierna gissa och pröva, rita bild samt hitta mönster. Arbeta in en arbetsgång vid problemlösning: Läs uppgiften! Vad ska jag ta reda på? Vad får jag reda på? Vilket räknesätt och strategi ska jag använda mig av? Svara med hel mening och enhet!

Eleven tar ett eget ansvar för att färdighetsträna multiplikationtabellerna.

Gemensamma matematiska samtal  i hela gruppen samt i mindre grupper och i par. 

 

Bedömning:

Formativ bedömning sker fortlöpande.

En summativ bedömning i form av en diagnos och ett avslutande prov på områdets multiplikation och division som också innehåller problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: