👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet & Anknytning

Skapad 2020-02-03 15:42 i Robertsholms förskola Hofors
Trygghet & Anknytning
Förskola
Under stora delar av vårterminen kommer vi att lägga stor vikt vid området ”Trygghet och anknytning” som vi anser är det viktigaste i vår verksamhet just nu. Detta pga många inskolningar under kort tid.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Under stora delar av vårterminen kommer vi att lägga stor vikt vid området ”Trygghet och anknytning” som vi anser är det viktigaste i vår verksamhet just nu. Detta pga. många inskolningar under kort tid. Under vårterminen har vi minst 5 inskolningar på 5 veckor plus de 6 barn som finns kvar från vår tidigare barngrupp.

Så här ska det gå till

INSKOLNING/PEDAGOGER/RESURS

Varje barn är en enskild individ och behöver ha olika lång tid för att bli trygg och har dessutom olika behov. Därför är vi pedagoger lyhörda och observanta på de enskilda barnet och dess behov. Vi tänker dagligen på att ge ett bra mottagande av varje barn när de kommer till oss på förskolan och har även dagliga rutiner på avdelningen för att ge barnet struktur och trygghet. I de dagliga rutinerna ingår tex. sång- och fruktstund före lunch och även att barnen har bestämda platser vid måltider och sovning.

Värdegrunden är även en viktig del i vårt arbete, med hur vi ska vara mot varandra både gentemot barn mot barn, barn mot vuxna, vuxna mot barn och vuxna mot vuxna just för att skapa en trygg miljö. Vi accepterar ingen form av kränkningar.

Vi pedagoger ska tillsammans med föräldrarna utveckla barnens trygghet till de andra barnen och de pedagoger som framför allt finns på den egna avdelningen men efterhand även till övriga barn och personal i huset. 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi synliggör utvecklingen genom Unikum - Lärloggar, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal med vårdnadshavarna och även i den dagliga kontakten. 

Hur blev det?

Efter några veckor bokar vi in ett uppföljningssamtal med vårdnadshavarna för att då reflektera tillsammans med dem om hur inskolningen har upplevts. På så sätt får vi reda på vad vi kan arbeta med och bli bättre på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18