Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse - Solrosen Vitsippan

Skapad 2020-02-03 16:06 i Solrosens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Rörelseglädje!

Innehåll

Syfte:

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

Långsiktiga effekter/mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar till motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande." (Läroplan för Förskolan, Lpfö 18 sid 13)

Förskolans egna mål:

Vitsippans mål:

Att barnen har kroppsuppfattning samt känner glädje i att röra sig.

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande?

Erbjuda miljöer och material som lockar till rörelse. Använda musiken för att röra sig. 

Vad vill vi att barnen ska uppnå?

Att barnen vill röra sig och känna glädje över att utmana sig samt lära sig nytt. 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: